Specialisatiecursus Verlichting 11/09/2018

De verlichtingssector is in Vlaanderen een belangrijke economische speler. De steeds sterker concurrerende Europese en geglobaliseerde markt dwingt de sector tot innovatie op verschillende terreinen: introduceren van vernieuwde lichtbronnen en ontwikkelen van aangepaste optica voor deze armaturen, implementeren van intelligente sturingen, ontwikkelen van geconnecteerde verlichting (IoT), correct interpreteren van de impact van visuele én niet-visuele aspecten van verlichting op de mens (Human Centric Lighting). Tegenover deze enorme uitdagingen staat het gebrek aan opleidingsinitiatieven rond het thema verlichting. Deze specialisatiecursus probeert hieraan tegemoet te komen door de deelnemers een stevige basis mee te geven waarop ze verder kunnen bouwen in hun professionele leven. Voor de meer dan 200 cursisten uit de voorbije edities was deze opleiding tevens een ontmoetingsmoment waaruit nieuwe samenwerkingen zijn ontstaan.
Deze opleiding richt zich tot alle partners die deel uitmaken van de volledige waardeketen: fabrikanten, distributeurs en groothandelaars van lichttechnologie (lichtbronnen, armaturen, randapparatuur) en lichtregelsystemen, toeleveranciers van componenten en elektronica, studiebureaus, ESCO’s, (interieur-)architecten, ontwerpers, productontwikkelaars, elektro-installateurs, verkopers en gebruikers van verlichtingsinstallaties, energie-, milieu- en preventieadviseurs, gebouwbeheerders en technische diensten, Facility Managers, EPB- deskundigen en verslaggevers.
Het programma bestaat uit 22 sessies verdeeld over drie modules, gespreid over twee semesters (ongeveer 100 contacturen in totaal).

  • Module 1: Licht en verlichting: de basiskennis (7 sessies)
  • Module 2: Lichttechnologie en lichtregelsystemen (7 sessies)
  • Module 3: Verlichtingsontwerp en nieuwe tendensen in verlichting (8 sessies)

De opleiding start op dinsdag 11 september 2018 om 13.30u. De sessies vinden meestal plaats op dinsdagnamiddag tussen 13.30u. en 19.00u in de lokalen van KU Leuven op Technologiecampus Gent. Er zijn ook praktijksessies en bedrijfsbezoeken gepland. De meeste lesgevers maken deel uit van de onderzoeksgroep Laboratorium voor Lichttechnologie van KU Leuven of zijn betrokken bij Groen Licht Vlaanderen.

Meer informatie over het programma, de modaliteiten van de opleiding en de inschrijvingen zijn terug te vinden via de website van Groen Licht Vlaanderen.